Начало Актуално Над 2000 са свободните места за прием в първа група за детските градини

Над 2000 са свободните места за прием в първа група за детските градини

сайт-прием

22.03.2022

2088 са свободните места за прием в първа група за детските градини. Данните са поместени в системата за електронно класиране – http://dz-priem.plovdiv.bg, където родителите на 3-годишните деца вече могат да кандидатстват за учебната 2022/2023. Класирането ще бъде проведено на 12.05.2022 г., а крайният срок за подаване на заявленията по електронен път и на хартиен носител на място при директорите (за родителите, които нямат достъп до интернет) е 10.05.2022 г. Срокът за подаване на хартиен носител на място при директорите (за родителите, които нямат достъп до интернет) е 09.05.2022 г. По-ранната регистрация не дава предимство при класирането. Основният брой точки се дават от местожителството  по район.

Към момента е активно още едно класиране за настоящата учебна година – 14.04.2022 г., за което свободните места ще станат ясни на 04.04.2022 г. Родителите могат да подават заявления за едно от двете класирания, които в момента се провеждат.

Всички данни в заявленията следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. При промяна на обстоятелствата в документите родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, ако там е подал декларацията за кандидатстване. За отразяване на промените е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на предишното.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2022 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2022 г. Те могат да постъпят на 15.09.2022 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2022 г.

Електронната система за прием на деца в детските заведения е с обновен дизайн. Добавена нова функционалност, чрез която се прави моментална проверка на въвежданите от родителите адреси на децата при кандидатстване. При несъответствие между посочената адресна регистрация и информацията от Локалната база данни „Население“ ще се извежда съобщение, което ще насочва родителя да провери правилно ли е написал адреса, тъй като практиката показва, че това е една от най-честите грешки. Родителите следва да направят проверка в общинска служба ГРАО в района по местоживеене, на чиято територия е декларираният адрес, за да въведат коректни данни.

В публичния портал на системата е добавена допълнителна информация за Монтесори детските градини, за групите за 5- и 6-годишните деца в училищата, за прилагане на наредбата за компенсиране на родителите за децата без места и др.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските заведения на Община Пловдив през календарната 2022 година, могат да се запознаят с графика на дейностите – в раздел „Нормативни документи“ и към ръководството, където са публикувани сроковете за кандидатстване.

952 total views, no views today