Начало Пловдив днес Дадоха символично начало на строително–монтажните работи на детска ясла „Детски смях“

Дадоха символично начало на строително–монтажните работи на детска ясла „Детски смях“

rreuop

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОЩЕ ЕДИН ОБЕКТ ОТ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИ И ЯСЛИ В ГРАДА

На 23 ноември 2018 г. бе дадено символично начало на строително–монтажните работи на обекти ДЯ „Детски смях“ по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.
Общата стойност на проекта е 18 106 266.94 лева, като от тази сума:
• 15 953 713.05 лева (петнадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ);
• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) е собствен принос.
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците.
Заложените дейности на обект ДЯ „Детски смях“ включват основен ремонт и реконструкция на сградите, внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на прилежащото дворно място, ремонт на вътрешна и външна ВиК инсталации, направата на пясъчници, изграждане на „Подиум за сценични изяви“ и закрит плувен басейн.
Периодът за реализация на всички дейности е 30 месеца и трябва да приключи месец февруари 2021 г.

DSC_2155DSC_2190

DSC_2168DSC_2165

2,654 total views, 2 views today