Начало Актуално Ново пръскане срещу плевели на железопътни обекти в Пловдив

Ново пръскане срещу плевели на железопътни обекти в Пловдив

treva

РП „Енергосекция“ Пловдив към ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ София, чрез общинска администрация, уведомяват пловдивчани и всички заинтересовани лица, че в периода от 20-ти май до 7-ми юни, от 8:00 до 16:45 ще се проведе третиране срещу плевели с продукт за растителна защита  Наса 360 СЛ.

Ще се третират масиви надлъжно на железопътната линия на отстояние шест метра от главна релса от двете страни в междугарията :

-         Пловдив – Филипово

-         Филипово – Скутаре

-         Тракия – Скутаре път 1

-         Скутаре – Тракия път 2

-         Филипово – Труд

-         Пловдив разпределителна – Крумово път 1

-         Крумово – Пловдив разпределителна път 2

-         Тодор Каблешков – Пловдив път 1

-         Пловдив – Тодор Каблешков път 2

-         г. Пловдив – гара Пловдив разпр. път 1

-         г.Пловдив – гара Пловдив разпр. път 2

-         Пловдив разпр. – Тракия път 1

-         Тракия – Пловдив разпр. път 2

По данни от Разрешителното за употреба, при използване на правилна концентрация и норма, Наса 360 СЛ не е токсичен за пчелите, а карантинния  срок е 30 дни.

Настоящото съобщение се изготвя във връзка с ангажиментите на Кмета на общината по реда на „Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности“.

1,130 total views, 6 views today