Начало Спорт Обсъждат финансовото подпомагане и развитие на Детските спортни школи

Обсъждат финансовото подпомагане и развитие на Детските спортни школи

Работна среща между над 30 представители на лицензираните спортни клубове в Пловдив и експерти от дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив се проведе на 07.02.2013 год. на Гребна база – Финален комплекс. Тема на срещата бе правилното разпределение на наличните финансови ресурси за развитието на Детски спортни школи, изградени към Спортните клубове и въвеждане на контрол при тяхното усвояване. Всички се обединиха около идеята, че за осигуряването на максимална прозрачност са необходими ясни и обективни критерии и параметри за целесъобразното разходване на средствата.

На срещата бяха обсъдени предложения относно принципите и критериите за отпускане на средства от страна на общинската администрация, както и начините за разширяване обхвата на детските школи. Според представителите на клубовете и Община Пловдив, е необходимо да се определи целевата група на Детските спортни школи. До дни представителите на спортните школи ще представят в писмен вид своите виждания и предложения относно начина и критериите за финансиране.
Целта на инициираната от дирекция „Спорт и младежки дейности“ работна среща, е осигуряването на добро физическо и психическо здраве на подрастващите, което налага спорта да стане неразделна част от личностното развитие и възпитание на подрастващите със практикуване на средствата и формите на физически упражнения и игри.

6,487 total views, no views today