Начало Актуално Община Пловдив изпълнява проект „Образование – за равен старт“

Община Пловдив изпълнява проект „Образование – за равен старт“

Община Пловдив изпълнява проект „Образование – за равен старт“ реализиран с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньори на Община Пловдив са ОУ „Пенчо Славейков”, ОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Братя Миладинови”, ПГВАД „Христо Ботев” и „Фондация за регионално Развитие Рома 1995”.

Целта на проекта е  създаване на предпоставки за повишаване привлекателността на образованието за младите хора от етническите малцинства чрез включването им в различни преки и спомагателни дейности като: допълнителни занятия по основни предмети; обучителни работни ателиета, в които да се запознаят с естеството на бъдещите си професии; оказване на помощ на децата от малцинствата и техните родители при избора на професия;

За провеждането на допълнителните занятия по български език и литература, математика и информационни технологии са доставени учебни помагала на обща стойност 21 400 лева. Закупени са множество учебни материали и пособия, с цел осигуряване на максимален образователен комфорт  на учениците.

Община Пловдив е последователна в политиките си по интеграция на децата от малцинствата  в посока насърчаване на продължаващото образование и придобиване на професия от младите хора за постигане на реализация на пазара на труда и в обществото.

11,833 total views, 2 views today