Начало Актуално Община Пловдив представи дейностите по проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансиран по ФМ на ЕИП

Община Пловдив представи дейностите по проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансиран по ФМ на ЕИП

7 8

09.08.2022 

На специална пресконференция днес, заместник-кметът Пламен Панов и директорите на 7-те културни института запознаха медиите и обществеността с предстоящото по проекта    

 

Община Пловдив организира днес в Дома на културата „Борис Христов“ встъпителна пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект № BGCULTURE-1.001-0016, с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  В нея взеха участие Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, екипът на проекта, представители на седемте пловдивски културни института – участници в проекта и медии.

С кратка презентация заместник-кметът Пламен Панов представи общата, базова информация за проекта -  точно наименование, име на програмата по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. , договор № BGCULTURE-1.001-0016-C01, дата на стартиране: 21.6.2022 г., дата на приключване: 20.2.2024 г., стойност на бюджета: 781 550.03 лева,  от която финансиране от ЕС, чрез ФМ на ЕИП: 664 317.52 лева и национално финансиране: 117 232.51 лева.

Целта на проекта е да подобри управлението и представянето на културното наследство на гр. Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства, както и да насърчи културното предприемачество в общината. В проекта участват: Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.  Проектът се изпълнява с партньор от Кралство Норвегия – организацията с нестопанска цел Cross-Cultural Introduction AS.

В презентацията бяха представени и основните дейности, заложени по проекта:

Сформиране на екип за управление и администриране на проекта, които бяха представени в залата.

Назначаване на осем човека от седемте културни институти – по един от РИМ, РАМ, РПНМ, РЕМ, ГХГ, НБ и двама за ОИ „Старинен Пловдив“. Единият ще отговаря за експозицията от мозайки, другият е с компетенции в областта на художествените творби. Експертите присъстваха в залата и бяха представени пред медиите от директорите на институтите.

Подобряване на експертния потенциал в културните институти по проекта. Дейността предвижда организиране и провеждане на специфични обучения за развитие и надграждане капацитета на експертите по проекта в областта на културата и предприемачеството в сектора. Ще бъдат проведени обучения по: Управление на проекти; Маркетинг и брандиране на културна организация; Предприемачески дух – привличане на повече потребители; Авторско право и сродните му права. Предвидените обучения ще бъдат отворени, както за експертите по проекта и останалите служители на културните институции, така и за др. заинтересовани страни от сектора в града.

Откриване на две нови работни места за експерти „Маркетинг и реклама“, които ще извършват маркетингови проучвания, маркетингово планиране и анализ на пазарните възможности; анализ на продуктите, на маркетинг комуникацията, на маркетинговите канали и цените; ще планират, разработват и организират рекламни политики и кампании за привличане на посетители в музеи, галерии, библиотеки; ще събират и анализират информация относно потребителските предпочитания и вкусове. Назначените служители ще подпомогнат дейността на културните институции в разработването и проучването на допълнителни маркетингови решения с цел формиране на нови политики за привличане на публики.

Ремонтни дейности за ревитализиране и реновиране на пространства в културните институти и закупуване на обзавеждане и оборудване. (вж. в пояснителния допълнителен текст)

Разработване на предприемачески план. Предприемаческият план ще дефинира ясно основните направления, похвати, методи и канали за достигане до настоящи и бъдещи потребители на услугите на културните организации и ще предвижда дейности по ангажирането на нови аудитории. Изготвеният предприемачески план ще трябва да формулира необходимия инструментариум и подходи, които, от една страна, ще отговарят на нуждите на потенциалните клиенти и техния досег до културното наследство на Пловдив, а от друга страна ще предложи маркетингова стратегия за повишаване приходите от предоставяните услуги и увеличаване броя на посещенията в културните институти.

Разработване на мобилно приложение – тип quest игра, което ще функционира глобално из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства. Играта ще е базирана на истории от града и ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и туристи като ще донесе ползи за бизнеса и общината.

 

 

Подробна информация:

 

За РАМ в проекта е заложена сума за климатизация на книгохранилището, в което се съхраняват над 30 хил. тома, комплектовани в продължение на 140 г. Ще се извърши реновиране и промяна на осветлението, по-икономично и художествено издържано. Добавената реалност, напр. в експозиция Панагюрско съкровище, ще включва автентичен разказ на откривателите, автентични снимки и най-интересните факти. Проектът по възстановката на фриза, по който РАМ Пловдив и други музеи в България работят от доста време по друг проект, тук ще бъде включен с надграждане. Основните дейности в музея касаят:  климатичната система във фондохранилището на Библиотека “Борис Дякович”;  подмяната на осветление в залата за временни изложби и залата на християнската гробница със стенописи от първата половина на IV в. В мобилното приложение РАМ ще присъства с различни акценти от експозицията си, като фриз на здравеносните божества, II в – обживяване на образите чрез разкриване на техните древни цветове; графично възстановяване чрез AR на липсваща основна част на подова мозайка от синагога; визуализация на архивни кадри, съпроводени от аудио запис за Панагюрското златно съкровище; визуализация на накити, монети и др.

В РИМ предстои реновиране на зала „Съединение“, един от най-значимите културни центрове в града, в който годишно се случват около 150 събития – изложби, концерти, книги и други. В проекта институцията участва с четири свои експозиции в различните сгради. Дейностите включват текущ ремонт в зала „Съединение“ – боядисване стени и прозорци, циклене и лакиране на паркет;  изработка и монтаж на витрини; закупуване на аудиосистема и лаптоп за оборудване на зала „Съединение“. В мобилното приложение РИМ ще е включен с информация за сградите, в които са подредени експозициите, както и тяхната тематика: „Съединение на България от 1885 година“, „Българско Възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” и Музеен център за съвременна история.

Дейностите в РЕМ са насочени изцяло към новата сграда, наречена База 2. Там ще бъде открита нова експозиция и обучителен център за ученици. Ще бъдат поставени витрини, ще има интерактивен център за децата. Участието в настоящия проект позволява на музея да се движи много по-скоростно във времето за реализация на задачите. Интерактивна карта на етнографските области ще бъде една от новите атракции, както и добавената реалност в няколко от залите. Дейностите в музея са насочени към  изработка и монтаж на витрини;  музейна работилница за деца и прилежащ към нея офис – маса – 2 бр., библиотека – 5 бр., стол – 9 бр., бюро – 2 бр. В мобилното приложение ще участва с информация за зали „Селско стопанство“, „Медникарство“ и „Музикални инструменти“ и за седемте етнографски групи.

В РПНМ ще бъдат реализирани дейности, свързани основно с възможностите на приложението. Интерактивността ще е свързана с три направления -  редки видове, защитени видове и най-атрактивни видове от богатите експозиции в музея. В мобилното приложение ще се разработи информация за залата с гръбначни животни; за представители от живата експозиция (терариум и аквариум), както и от препарираните експонати в съответните зали

ГХГ участва с два обекта, с реновирана и обновена материална база. Постоянната експозиция, в изцяло ремонтираната сграда на Йосиф Шнитер на ул. Съборна, и Иконната галерия. Надграждането е насочено към комфорта на посетителите в две направления  – при груповите посещения – от една страна, а от друга-индивидуалното общуване с изкуството. Целта е да се приобщава публиката от най-ранна възраст. Ще бъдат монтирани нови информационни станции, които спомагат за по-лесно общуване, но и за образование. Голямата цел на ГХГ е в контекста на историята на българското и пловдивското изобразително изкуство да се направи връзката с европейското. Няколко европейски музея са дали съгласие за ползване на техни изображения. Ще бъдат закупени таблети – 5 бр.; информационни станции – широкоформатен дисплей със стойка – 2 бр.; монитор със стойка – 5 бр. В мобилното приложение ще участва с две от експозициите си – „Българско изкуство“ и „Икони“.

ОИ „Старинен Пловдив“ участва с по два обекта в две направления, свързани с мобилното приложение. Първата посока са къщите – музей на Златю Бояджиев и на Димитър Киров. Акцентът е представяне на тяхното творчество по съвременен начин. Добавената реалност към картините  ще съдържа аудио текст, разширена реалност, връзка с други музеи, допълваща информация, разработена по съвременен и увлекателен начин. Втората посока са мозайките – с обектите Епископска базилика на Филипопол и Малката базилика. И двата обекта имат базата, над която ще се надгражда още.

В НБ „Иван Вазов“ дейностите са свързани с надграждане на дигитализацията, не са заложени ремонти. В интерактивното надграждане НБ „Иван Вазов“ ще бъде основно донор на съдържание. Ще се включи в приложението с всички съвременни възможности, които заедно с другите институции в координация, ще представят многоликата история на Пловдив и по интересен начин ще бъдат описани различните зали/зони и специализирани колекции.

11,202 total views, 13 views today