Начало Пловдив днес Общински служители в Пловдив преминаха обучение за работа с хора с нарушение в зрението

Общински служители в Пловдив преминаха обучение за работа с хора с нарушение в зрението

NASO_Obuchenie

От 25 до 27 септември 2017 г. в Община Пловдив се проведе обучение на тема „Основни насоки за комуникация с лица с нарушено зрение“, организирано от Община Пловдив и представителството на НАСО за областта – Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Обучението проведе Красимира Георгиева – дългогодишен специалист в сферата на социалните услуги, председател на фондация „Съпричастие“- Силистра, Управител на социални услуги за хора с увреждания, с редица реализирани проекти и обучения, особено за хора с увредено зрение.

Целта на обучението бе служителите, които работят пряко с гражданите в администрацията на Община Пловдев да подобрят уменията си за общуване с хора със зрителни затруднения, което от своя страна е гаранция за качество на пердоставяните услуги, зачитане и уважение на хората с различни затруднения.

23 общински специалисти от отдел ГРАО, жилищно настаняване и районната общинска администрация, както и административния екип на КСУДС, преминаха обучението и получиха сертификати за придобитите умения.

За провеждането на обучението КСУДС-Пловдив подготви предварително двама свои специалисти, които да участват в семинара като асистенти на лектора. Те преминаха отделен курс от лектора Красимира Георгиева. Специалистите от Община Пловдив научиха как се общува най-правилно, ефективно и удобно за тях с незрящи граждани, как се работи с документи, какви са особеностите на успешната комуникация с хората с увредено зрение. Чрез ролеви игри участниците научиха как да посрещат лица с нарушено зрение, как да реагират спрямо куче-водач, как да окажат подходяща подкрепа за незрящи при среща на обществено място. Постави се акцент върху важността на пряката комуникация с лицето с нарушено зрение, а не с придружителя. Показа се правилното организиране на средата около хората със зрителни затруднения. Демонстрираха се и  езикът на белия бастун.

Обучените служители оцениха високо полезността на семинара за тяхната работа. Изразиха и вдъхновението и положителните си впечатления от лектора, професионалните успехи и експертиза на г-жа Георгиева.

NASO_Obuchenie2 NASO_Obuchenie1

6,120 total views, no views today