Питания и отговори

Питане с вх.№ 24XII-30 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: безопастност на пешеходци, велосипедисти и др. участници по бул.“Руски“

Питане с вх.№ 24XII-29 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: възможностите за таксиметрова дейност и обезпеченост на услугата

Питане с вх.№ 24XII-28 от общинския съветник Али Байрям от ДПС относно: почистване на квартал „Столипиново“

Питане с вх.№ 24XII-27 от общинския съветник Ерол Садъков от ППГОС БРАВО Пловдив относно: качество на ремонт на ст.“Локомотив“

Питане с вх.№ 24XII-26 от общинския съветник Константин Георгиев от ППГОС Съединени за Пловдив относно: проблем с липса на места в детски ясли

Питане с вх.№ 24XII-25 от общинския съветник Симеон Петров от ППГОС Възраждане относно: срокове за ремонт на ул.“Владая“

Питане с вх.№ 24XII-24 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: ремонти дейности на Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий’

Питане с вх.№ 24XII-23 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: Инвестиционно намерение в Източна индустриална зона IV

Питане с вх.№ 24XII-22 от общинския съветник Али Байрям от ДПС относно: общинските жилища в район „Източен“           Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-21 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: управление на места в зони за платено и безплатно паркиране        Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-20 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: Реставрация на сграфитито на Димитър Киров на АМТИИ                Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-19 от общинските съветници от ППГОС ИТН относно: контрол на строително-монтажни дейности и движение на МПС в „Старинен Пловдив“         Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-18 от общинския съветник Иван Пенков от ППГОС Възраждане относно: електрически тротинетки                Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-17 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: неверефицирани разходи по проекти финансирани от ЕС               Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-16 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: инициатива „Трезор за идеи“             Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-15 от общинския съветник Ерол Садъков от ППГОС БРАВО Пловдив относно: стопанисване на Кооперативен пазар „Столипиново“

Питане с вх.№ 24XII-14 от общинския съветник Илия Гатев от ППГОС БСП относно: саниране на многофамилни сгради            Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-13 от общинския съветник Иван Пенков от ППГОС Възраждане относно: подпорна стена на къща-музей „Христо Г. Данов“

Питане с вх.№ 24XII-12 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: поставени заграждения на Небет тепе

Питане с вх.№ 24XII-11 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: реконструкцията на Бетонен мост         Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-10 от общинските съветници от ППГОС ИТН относно: консервиране и реставриране на Тракийската куполна гробница-“Филипополска могила“      Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-9 от общинския съветник инж. Калин Милчев от ППГОС „БСП за България“ относно: Транспортни услуги и достъпност за хора с увреждания            Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-8 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: канализация в кв.“Гаганица“                   Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-7 от общинските съветници от ППГОС Съединени за Пловдив относно: застраховка на „Пампоровата къща“

Питане с вх.№ 24XII-6 от общинските съветници от ППГОС Въздраждане относно: Събираемост на годишен данък по чл.55, ал.1 от ЗМДТ       - Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-5 от общинските съветници от ППГОС Въздраждане относно: услуга „Диетично хранене“ в район Северен              - Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-4 от общинския съветник Борислав Инчев от ППГОС „Браво Пловдив“ относно: Предоставяне на информация за състоянието на къщи паметници на културата  - Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-3 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: Графити, изобразяващи символи на омраза и агресия в Пловдив   - Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-2 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: Спортни площадки за обществено ползване  - Отговор на питането

Питане с вх.№ 24XII-1 от общинския съветник инж. Калин Милчев от ППГОС „БСП за България“ относно: Едногодишни стипендии за деца с изявени дарби      - Отговор на питането

Питане с вх.№ 23XII-49 от общинският съветник Спас Шуманов от ППГОС ГЕРБ относно: собственост и приходи от имот в район „Тракия“

Питане с вх.№ 23XII-48 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: собственост и приходи от имот в район „Тракия“   - Отговор на питането

Питане с вх.№ 23XII-47 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: реставрация на „Жълтото училище“            Отговор на Питането

Питане с вх.№ 23XII-46 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: довършване строеж на стадион „Локомотив“   -   Отговор на питането

Питане с вх.№ 23XII-45 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: снегопочистване на велоалеи и тротоари              Отговор на Питането

Питане с вх.№ 23XII-44 от общинския съветник инж. Калин Милчев от ППГОС „БСП за България“ относно: състояние на зони със статут „Защитени територии“           Отговор на Питането

Питане с вх.№ 23XII-43 от общинския съветник арх.Костадин Палазов от ППГОС БСП за България относно: конкурс за главен архитект на Община Пловдив

Питане с вх.№ 23XII-42 от общинския съветник Константин Георгиев относно: предстоящия референдум в село Белащица

Питане с вх.№ 23XII-40 от общинският съветник от ППГОС „БСП за България“ относно: състоянието на градски транспорт            Отговор на Питането

Питане с вх.№ 23XII-39 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: изпълнение на предварителен договор с „Теа инвест“

Питане с вх.№ 23XII-38 от общинските съветници от ППГОС ПП-ДБ относно: броя на автобусните коли в Пловдив        Отговор на Питането

Питане с вх.№ 23XII-37 от общинските съветници от ППГОС ВМРО, ППГОС „Кауза България“, ППГОС „ЗС Ал.Стамболийски“, Стефан Аксиев относно: ремонт на улица „Петър Стоев“

Питане с вх.№ 23XII-35 от общинския съветник от Емил Русинов относно: саниране на ул.“Жеравна“

Питане с вх.№ 23XII-32 от общинския съветник от Слави Георгиев относно: разходване на заемни средства за ОП „Чистота“

Питане с вх.№ 23XII-31 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: затваряне на пътен възел „Бетонен мост“

Питане с вх.№ 23XII-28 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС „Кауза България“ относно: липси на климатици в рейсовете на градски транспорт

Питане с вх.№ 23XII-27 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: детски платени атракциони на общински терени

Питане с вх.№23XII -26 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: конкурс за директор на Регионален исторически музей            ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -25 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: ремонт ДГ „Майчина грижа“

Питане с вх.№23XII -24 от общинския съветник Слави Георгиев относно: строително-ремонтни дейности на „Брезовско шосе“

Питане с вх.№ 23XII-23 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно:                                 ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -22 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: контрол и превенция на реклама за хазарт          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -21 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: обществена поръчка почистване на река Марица               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-20 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: загубено европейско финансиране                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -19 от общинския съветник Слави Георгиев относно: колко дни е отсъствал Кмета на Община Пловдив

Питане с вх.№23XII -18 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС „Алтернатива за Пловдив“ относно: нарушаване на общинската инфраструктура               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -16 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: статус реализиране на озеленяване на терени

Питане с вх.№23XII -15 от общинския съветник Добромира Тошева от ППГОС „Алтернатива за Пловдив“ относно: нарушаване на общинската инфраструктура

Питане с вх.№23XII -14 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ относно: канализация в кв.Гаганица              ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -12 от общинския съветник Атанас Баташки от ППГОС „Алтернатива за Пловдив“ относно: инвестиции в общински лечебни заведения               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-11 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: продължение на ул. „Македония“                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-10 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС „Кауза България“ относно: бариера на ул .“Найден Геров“

Питане с вх.№23XII -9 от общинските съветници Добромира Костова,Владимир Славенски,Веселина Александрова от ППГОС „Демократична България“ относно: документи касаещи имоти          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№23XII -8 от общинския съветник Веселка Христамян от ППГОС „Демократична България“ относно: топла храна в ученически стол в ОУ „Димитър Димов“            ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-7 от общинския съветник доц.д-р Атанас Баташки от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: такса стикери на електромобили в „Синя зона“        ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-6 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: проведена среща с посланика на република Северна Македония

Питане с вх.№ 23XII-5 от общинския съветник Веселина Александрова от ППГОС „Демократична България“ относно: дивиденти от Пълдин Туринвест                   ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-4 от общинския съветник Ангел Иванов от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: ВиК аварии       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-3 от общинския съветник Владимир Славенски от ППГОС „Демократична България“ относно: интегриран проект на водите на Пловдив         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 23XII-2 от общинския съветник Владимир Темелков от ППГОС „Съюз за Пловдив“ относно: палене на гуми и отпадъци               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-56 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: електронизацията на градски транспорт

Питане с вх.№ 22XII-54 от общинския съветник Тодор Стоилов от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: опасно състояние на подлезите в гр. Пловдив               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-53 от общинския съветник Николай Радев от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: необходимост пътни знаци                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -52 от общинския съветник Георги Величков относно: предизвикване на конкурси

Питане с вх.№XII -51 от общинския съветник Николай Радев относно: терен на бул. „България“ №123                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -50 от общинските съветници Веселка Христамян, Веселина Александрова, Добромира Костова, Владимир Славенски относно: Обезщетения по дела, загубени от община Пловдив

Питане с вх.№ 22XII-49 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС „Кауза България“ относно: бариера на ул.“Найден Геров“               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -48 от общинските съветници Веселка Христамян и Веселина Александрова от ППГОС „Демократична България“ относно: безстопанствени животни       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -47 от общинските съветници Добромира Костова и Владимир Славенски от ППГОС „Демократична България“ относно: почистване на река Марица         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -46 от общинския съветник Златин Велев относно: ремонтни дейности в район Източен           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -45 от общинския съветник Георги Величков относно: проблем в район Изгрев          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№XII -44 от общинския съветник Слави Георгиев относно: строеж на стадиони „Христо Ботев“ и „Локомотив“          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-43 от общинските съветници Владимир Славенски и Веселка Христамян от ППГОС „Демократична България “ относно: ОСА на Пълдин Туринвест

Питане с вх.№ 22XII-42 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: документи за обект пробив на Водна палата     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-41 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: Пълдин Туринвест       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-40 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: реконструкция на ул.“Даме Груев“    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-39 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: липсващи пътни знаци               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-38 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС „Автентична лява Бсп“ относно: готовност на общината за справяне с бедствия       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-37 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: липсващи пътни знаци      ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-36 от общинския съветник Владимир Темелков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: електрическите тротинетки и скутери           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-35 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: състоянието на спортните инфрастуктурни съоръжения в училищата          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-34 от общинския съветник Гергана Стоянова от ППГОС Съюз за Пловдив относно: ДГ „Еделвайс“                    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-31 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: почистване на коритото на река Марица               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-30 от общинския съветник Владимир Темелков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: електромобили в Община Пловдив

Питане с вх.№ 22XII-29 от общинските съветници от ППГОС „Демократична България “ относно: паркинг и бариера на Данов хълм                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-28 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: нередности в обществения градски транспорт      ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-27 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС „Кауза България“ относно: улица до „Марица Гардънс“                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-26 от общинския съветник Владимир Темелков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: електрическите тротинетки и скутери                      ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-25 от общинския съветник Владимир Темелков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: пробив на бул.“Марица“ под кръговото кръстовище             ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-18 от общинския съветник Георги Величков относно: съдбата и бъдещето на Гребен канал                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-17 от общинския съветник Евелин Парасков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: ремонт на ул.“Даме Груев“                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-16 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС БСП относно: предстоящо стартиране на проект             ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-15 от общинския съветник Георги Величков относно: строеж стадион „Христо Ботев“

Питане с вх.№ 22XII-14 от общинския съветник Димчо Петров от ППГОС ВМРО относно: съоръжения за деца с двигателни затруднения       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-13 от общинския съветник Стефан Послийски от ППГОС ВМРО относно: срок за отговори от администрацията   ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-12 от общинския съветник Димчо Петров от ППГОС ВМРО относно: павилиони „Лафка“    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-11 от общинските съветници от ППГОС Демократична България относно: общински имот на ул.“Карловска №45″                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-10 от общинския съветник Евелин Парасков от ППГОС Съюз за Пловдив относно: парк до хотел „Санкт Петербург“  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-9 от общинския съветник Георги Величков относно: ремонт на околовръстен път Е86 Пловдив             ОТГОВОР на Питането
Питане с вх.№ 22XII-7 от общинския съветник Добромира Тошева от ППГОС БСП относно: стратегически план за периода 2020-2022 и Годишен план       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-6 от общинския съветник Георги Василев от ППГОС ГЕРБ относно: разширението на Траурен парк „Коматево“                   ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-5 от общинския съветник Георги Величков относно: ремонт на бул.“Кукленско шосе“                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 22XII-3 от общинските съветници от ППГОС ВМРО относно: общинската политика за цифровизация в Община Пловдив  ОТГОВОР на Питането


Питане с вх.№ 21XII-45 от общинския съветник доц. Ангел Иванов от ППГОС БСП                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-44 от общинските съветници от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-43 от общинските съветници от ППГОС Демократична България                 ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-42 от общинския съветник Добромира Тошева от ППГОС БСП                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-41 от общинския съветник Георги Величков

Питане с вх.№ 21XII-40 от общинските съветници от ППГОС ВМРО           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-39 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-38 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-37 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС БСП                            ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-36 от общинския съветник д-р Атанас Баташки от ППГОС БСП                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-35 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България             Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-34 от общинския съветник Константин Георгиев от ППГОС Кауза Пловдив          Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-33 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-32 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-31 от общинския съветник Тодор Стоилов от ППГОС БСП                Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-30 от общинските съветници Веселина Александрова и д-р Веселка Христамян от ППГОС Демократична България           Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-29 от общинските съветници Добромира Костова и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България                           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-25 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС Кауза Пловдив                Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-24 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Веселина Александрова от ППГОС Демократична България                 Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-23 от общинския съветник Георги Величков

Питане с вх.№ 21XII-19 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България              Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-18 от общинските съветници Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България             Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-17 от общинския съветник д-р Атанас Баташки           Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-14 от общинските съветници на ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-13 от общинския съветник доц.Ангел Иванов                          Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-12 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-10 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                      ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-9 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-8 от общинския съветник Георги Величков                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-7 от общинския съветник Георги Величков

Питане с вх.№ 21XII-6 от общинския съветник Йордан Василев                        ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-5 от общинските съветници на ППГОС БСП

Питане с вх.№ 21XII-4 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-2 от общинския съветник д-р Атанас Баташки                         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-1 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                    ОТГОВОР на Питането


Питане с вх.№ 20XII-52 от общинските съветници Йордан Иванов и Веселина Александрова               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-51 от общинските съветници Добромира Костова и Веселка Христамян                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-50 от общинските съветници Веселина Александрова и Йордан Иванов              ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-49 от общинския съветник Веселка Христамян           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-48 от общинския съветник Добромира Костова         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-47 от общинския съветник Румяна Толова                 ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-46 от общинския съветник Веселка Христамян и Йордан Иванов                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-45 от общинския съветник Георги Величков                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-44 от общинския съветник Георги Величков                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-43 от общинския съветник Ангел Иванов                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-42 от общинския съветник Добромира Тошева            ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-41 от общинския съветник Димчо Петров  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-40 от ППГОС ВМРО-БНД                                    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-39 от общинския съветник Йордан Василев                         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-38 от общинския съветник Атанас Баташки                               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-37 от общинския съветник Йордан Василев    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-36 от общинския съветник Константин Георгиев                                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-35 от общинските съветници Веселина Александрова и Йордан Иванов          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-34 от общинските съветници Добромира Костова и Веселка Христамян          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-33 от общинския съветник Евелин Парасков                               ОТГОВОР на Питането

78 total views, no views today