Начало Общински Съвет Дневен ред Питания на общински съветници

Питания на общински съветници

Питане с вх.№ 21XII-39 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-38 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-37 от общинския съветник Йордан Василев от ППГОС БСП

Питане с вх.№ 21XII-36 от общинския съветник д-р Атанас Баташки от ППГОС БСП                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-35 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България             Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-34 от общинския съветник Константин Георгиев от ППГОС Кауза Пловдив          Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-33 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-32 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-31 от общинския съветник Тодор Стоилов от ППГОС БСП                Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-30 от общинските съветници Веселина Александрова и д-р Веселка Христамян от ППГОС Демократична България           Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-29 от общинските съветници Добромира Костова и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-25 от общинския съветник Румяна Толова от ППГОС Кауза Пловдив                Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-24 от общинските съветници д-р Веселка Христамян и Веселина Александрова от ППГОС Демократична България                 Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-23 от общинския съветник Георги Величков

Питане с вх.№ 21XII-19 от общинските съветници Веселина Александрова и Добромира Костова от ППГОС Демократична България              Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-18 от общинските съветници Веселка Христамян и Йордан Иванов от ППГОС Демократична България             Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-17 от общинския съветник д-р Атанас Баташки           Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-14 от общинските съветници на ППГОС Демократична България

Питане с вх.№ 21XII-13 от общинския съветник доц.Ангел Иванов                          Отговор на Питането

Питане с вх.№ 21XII-12 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-10 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                      ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-9 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                       ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-8 от общинския съветник Георги Величков                     ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-7 от общинския съветник Георги Величков

Питане с вх.№ 21XII-6 от общинския съветник Йордан Василев                        ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-5 от общинските съветници на ППГОС БСП

Питане с вх.№ 21XII-4 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-2 от общинския съветник д-р Атанас Баташки                         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 21XII-1 от общинските съветници на ППГОС Демократична България                    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-52 от общинските съветници Йордан Иванов и Веселина Александрова               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-51 от общинските съветници Добромира Костова и Веселка Христамян                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-50 от общинските съветници Веселина Александрова и Йордан Иванов              ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-49 от общинския съветник Веселка Христамян           ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-48 от общинския съветник Добромира Костова         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-47 от общинския съветник Румяна Толова                 ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-46 от общинския съветник Веселка Христамян и Йордан Иванов                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-45 от общинския съветник Георги Величков                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-44 от общинския съветник Георги Величков                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-43 от общинския съветник Ангел Иванов                  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-42 от общинския съветник Добромира Тошева            ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-41 от общинския съветник Димчо Петров  ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-40 от ППГОС ВМРО-БНД                                    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-39 от общинския съветник Йордан Василев                         ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-38 от общинския съветник Атанас Баташки                               ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-37 от общинския съветник Йордан Василев    ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-36 от общинския съветник Константин Георгиев                                ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-35 от общинските съветници Веселина Александрова и Йордан Иванов          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-34 от общинските съветници Добромира Костова и Веселка Христамян          ОТГОВОР на Питането

Питане с вх.№ 20XII-33 от общинския съветник Евелин Парасков                               ОТГОВОР на Питането

1,402 total views, 2 views today