Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Екология и комунални дейности”

Комисия „Екология и комунални дейности”

  • инж. Владимир Иванов Кисьов – Председател
  • доц. д-р Стефан Иванов Шилев – Зам. – Председател
  • д-р Аргир Василев Аргиров
  • д-р Веселка Петрова Христамян
  • Добромира Иванова Костова
  • Ерол Аянов Садъков
  • инж. Калин Иванов Милчев
  • Симеон Валерий Петров
  • Тони Маринов Димитров

Дневен ред на заседанието:

Дневен ред на комисия

ПК по Екология и комунални дейности, протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 13:30, място:

Документ Материали
1 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
2 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
3 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
4 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

4,242 total views, no views today