Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Младежки дейности и спорт”

Комисия „Младежки дейности и спорт”

  • Ерол Аянов Садъков – Председател
  • Георги Петров Титюков – Зам. – Председател
  • Александър Николаев Ракшиев
  • инж. Гошо Димитров Къчков
  • Димитър Иванов Арнаудов
  • доц. д-р.Стефан Иванов Шилев
  • Йоно Денев Чепилски
  • Минка Алдомирова Сърнешка
  • Симеон Валерий Петров

Дневен ред на заседанието:

Дневен ред на комисия

ПК по Младежки дейности и спорт, протокол № 8

Дата: 10.05.2024, 12:30, място:

Документ Материали
1 24XI-147/08.05.2024 – Безвъзмездно ползване на Детска железница „Знаме на мира“ на 31 Май, 1 и 2 Юни 2024 г. по случай „Международния ден на детето“
2 24XI-148/08.05.2024 – Вземане на решение за приемане на отчет за 2023 г. и приемане на план-сметка за разпределение на средства за Младежки дейности на Община Плводив за 2024 г.
3 24XI-149/08.05.2024 – Удостояване с Почетна значка на град Пловдив и награждаване с грамота и парична награда по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
4 24XI-155/09.05.2024 – Вземане на решение за изменение и допълнение на  Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024г., приета с Решение №39, взето с Протокол №2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет – Пловдив
5 24XI-156/08.05.2024 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2024 година и изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за 2024 г. в част от дейностите и разпоредителите по бюджета на община Пловдив
6 24XI-158/08.05.2024 - Приемане като собствен финансов принос на Община Пловдив на заплати за периода м. май 2024 г.-м. август 2024 г. на екипиа по изпълнение на Проект BGLD 3.002-0006-Ц01, „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. „Столипиново“

Протокол от проведеното заседание на комисията

7,230 total views, no views today