Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

  • Вихра Иванова Ерамян - Председател
  • Едуард Мъгърдич Сарафян - Заместник-Председател
  • Айри Фейми Мурад
  • Даниела Кирилова Дженева
  • Николай Атанасов Радев
  • Нина Георгиева Гьошева
  • Петър Иванов Попов

7,804 total views, 4 views today