Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

  • Стефан Дедев - Председател
  • Тодор Стоилов - Заместник-председател        
  • Владимир Темелков
  • Емил Русинов
  • Вера Тоскова
  • Веселина Александрова
  • Константин Георгиев
  • Атанас Баташки
  • Георги Колев

12,396 total views, 2 views today