Начало Общински Съвет Съдебни заседатели

Съдебни заседатели

 

Списък на допуснати до публично изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив мандат 2019-2023г.

Публичното изслушване ще се състои на 26.10.2018г. с начален час 09.00ч. в сградата на Общински съвет -Пловдив.

1. Иванка Шикова

2. Антоанета Мазгалова

3. Весела Страшникова

4. Станка Николова

5. Гергана Йорданова

6. Екатерина Ненчева

7. Елка Георгиева

8. Светлана Симидчиева

9. Катя Пенова

10. Стайка Петрова

11. Георги Станев

12. Цветелина Куртева

13. Неделчо Чакъров

14. Христина Георгиева

15. Петранка Копаранска

16. Валентин Парпулев

17. Иван Кърчев

18. Петка Буюклиева

19. Румяна Костадинова

20. Красимира Траянова

21. Кирил Мариянов

22. Запрянка Недева

23. Мария Иванова

24. Благой Видин

25. Еленка Златева

26. Радка Люлякова

27. Иванка Делчева

28. Тоска Иванова

29. Величка Христева

30. Митка Тодорова

31. Тодор Тодоров

32. Ирена Рачева

33. Светла Колева

34. Боряна Панайотова

35. Йорданка Недкова

36. Катя Василева

37. Валя Голева

38. Красимира Дернева

39. Калин Калинов

40. Такухи Василева

41. Милка Димитрова

42. Мария Високалийска

43. Валентина Илчова

44. Иван Атанасов

45. Дорка Недева – Голас

46. Атанас Куртенков

47. Йоанна Трионска

48. Йорданка Цветкова

49. Милойка Шишкова – Димитрова

50. Зоя Кузманова

51. Константин Енчев

52. Симеон Тонев

53. Марийка Карамихайлова

54. Любомира Чалъкова

55. Мария Кирова

56. Бисерка Костова

57. Евелина Палчева

58. Мадлен Чалгъджиян

59. Минка Иванова

60. Стоянка Вътева

61. Красимира Вътева

62. Красимира Петкова

63. Николай Загоров

64. Мадлена Митова

65. Росица Звездарова

66. Верджиния Гарабедян

67. Йорданка Запрянова

68. Елисавета Чалъкова

69. Страхил Алексиев

70. Величка Митева

71. Михаела Цветанова

72. Десислава Георгиева

73. Татяна Бистрашка

74. Елена Цветкова

 

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд -Пловдив мандат 2018 -2022г.-    СПИСЪК

16,461 total views, 4 views today