Начало Общински Съвет Съдебни заседатели

Съдебни заседатели

ОБЯВА

* обявата е публикувана във вестник „Марица“ на 11.07.2022 г., на таблото в Община Пловдив на 11.07.2022г. и на сайта на община Пловдив на 11.07.2022г.

Указания във връзка с необходимите документите!!!

Заявление за участие /незадължителен образец/

Декларация по чл.67, ал3 от Закона за съдебната власт /незадължителен образец/

Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки /незадължителен образец/

Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив /решение/

4,092 total views, no views today