Начало Обяви ОБЯВА ЗА VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

ОБЯВА ЗА VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив и

Съюз на независимите български писатели

със съдействието на

ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“,

г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“,

с медийното партньорство на БНР – Радио Пловдив и БНТ 2 и

любезното домакинство на Културен център „Тракарт“

О Б Я В Я В А Т

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

за автори до 45-годишна възраст

Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 17 септември 2018 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, Дирекция „Култура и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.)

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

• по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на издаване, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е както следва:

От Община Пловдив:

· Първа награда – 600 лв. и грамота

· Втора награда – 400 лв. и грамота

· Трета награда – 200 лв. и грамота

Специални награди от партньори:

· Парична награда за поет-студент – 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета.

· Специална награда за млад поет – 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;

· Ваучер в размер на 70 лв. за екскурзия по избор, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел“;

· Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета – 13 октомври 2018 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.

Ръкописи не подлежат на връщане.

За допълнителна информация: 032/ 627 175 ,

e-mail: [email protected]

5,343 total views, no views today