Начало Актуално ОИ „Старинен Пловдив“ организира „Ден на отворени врати“ за безплатни консултации по програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“

ОИ „Старинен Пловдив“ организира „Ден на отворени врати“ за безплатни консултации по програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“

Старинен Пловдив

06.06.2022 

ОИ „Старинен Пловдив“ организира „Ден на отворени врати“ във връзка със старта на програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“, по която ще се финансират инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

На 11 и 12 юни, събота и неделя, от 10.00 до 14.00 часа в Управлението на ОИ “Старинен Пловдив“ на ул.“Константин Стоилов“№50, екип от експерти ще дава разяснения по условията на програмата, ще отговаря на въпроси и ще дава консултации на заинтересовани лица, които възнамеряват или вече са започнали да подготвят документи по програмата.

Припомняме, че общият размер на финансов ресурс за 2022г, гласуван от Общински съвет е 60 000лв. По програмата на конкурсен принцип се одобряват и финансират дейности, касаещи недвижими имоти, намиращи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на обекти и тяхното съгласуване от Министерство на културата, вкл. се финансират и разходи/ административни такси/ за съгласуване на проекта в съответствие със Закона за културното наследство. Максималната сума, за която може да кандидатства едно лице, собственик на недвижим имот, е 10 000лв.

Могат да кандидатстват български и чуждестранни юридически лица и физически лица, навършили пълнолетие, които са собственици на недвижим имот, попадащ в териториалните граници на АИР „Старинен Пловдив“. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито имоти са в режим на съсобственост, включително с държавата и общината, както и сгради или имоти, намиращи се в режим на етажна собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие на всички собственици. Лица, собственици на няколко обекта, могат да получат финансиране на проектирането за всеки обект, отговарящ на изискванията на Програмата. За един обект може да се получи финансиране само еднократно.

Подадените документи се приемат в срок до 04.07.2022г. в Управлението на ОИ “Старинен Пловдив“, ул.“Константин Стоилов“№50 всеки работен ден от 9,00ч.-17,30ч.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: [email protected] , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране ФЛ или ЮЛ.

Наборът от необходимите за кандидатстване по Програмата документи са под формата на приложение към програмата, която е публикувана на сайта на ОИ “Старинен Пловдив“: http://oldplovdiv.bg/

1,894 total views, no views today