Начало Пловдив днес Подписаха договора за изграждането в Пловдив на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания

Подписаха договора за изграждането в Пловдив на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания

podpisvane_zamestvashta grija

В Министерството на труда и социалната политика заместник-кметът „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков подписа днес 4-ти юли 2018 година договор по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Това стана възможно, след като Община Пловдив спечели проект на стойност 993 762.50 лева, която е 100% безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“.

Това е първият подаден и одобрен проект по процедурата. В Дневния център чрез предвидените социално-здравни услуги ще се предостави подкрепа за минимум 80 лица с увреждания, включително тежки такива и техните семейства.

Чрез изграждането на центъра ще се въведат иновативни социални услуги, ще се осигурят дневни и почасови услуги за лицата с увреждания, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, включително – чрез предоставяне на услуги в домашна среда чрез мобилна работа. Ще се осигури терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия.

Основната му цел е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива и техните семейства чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.

„Сериозна подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, е възможността за поемане на тяхната грижа чрез краткосрочно настаняване в центъра за срок не по-дълъг от 14 дни. Така техните близки ще могат да разполагат с това време, за да свършат ангажимент, свързан с личния им живот“, поясни заместник-кметът Георги Титюков.

С реализацията на проекта се мотивира и участието на пазара на труда на лицата с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството.

5,058 total views, 2 views today