Начало Актуално Покана за конференция на 23 юни

Покана за конференция на 23 юни

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с реализирането на проект „Създаване на център за социални иновации в Община Пловдив“, Договор за БФП BG05M9OP001-4.002-0020-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в последното, трето от поредицата, информационни събития до приключването на проекта.

За нас ще бъде чест да се включите в Международна конференция на тема „Добри практики и предизвикателства в работата с неактивни младежи между 15-29 год.”

Събитието е на 23 юни 2021 г., сряда, от 11.00 часа в Малка конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Предлагаме на вниманието Ви примерен дневен ред:

1. Приветствие и откриваща реч за социалните услуги в гр. Пловдив

2. Представяне на проекта – основна идея на проекта, цели, задачи

3. Транснационални партньорства – представяне на БД Център” ООД (Полша) – партньор по проекта и ЗУУМ връзка с тях за презентиране на дейността им

4. Информация за изпълнените дейности по проекта в България, срещнати трудности и постигнати успехи при прилагането на социалната иновация.

5. Предложения, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група 15-29 год. (групата NEET’s).

Очакваме Ви!

Центърът за социални иновации е част от проект BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 199 408 лв.

618 total views, 2 views today