Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив

Предварителна оценка на въздействие

Дата на публикуване:09.01.2020 г.
Справка за постъпили предложения

1,704 total views, 2 views today