Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив