Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив

Дата на публикуване: 18.12.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредбата

604 total views, 6 views today