Начало Актуално Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2020-2023 г.“

Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2020-2023 г.“

Община Пловдив изпълнява проект „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2020-2023 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г.

Общата сума на проекта е 10 233 472,92 лева, като от тази сума:
– Безвъзмездна финансова помощ: 9 770 379,60 лв., от които:
– Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 8 304 822,66 лв.
– Национално съфинансиране: 1 465 556.94 лв.
– Собствен принос на Община Пловдив: 463 093,32 лв..
Общата цел на проекта е подобряване на жизнената среда и постигане на качествени условия за обитаване и отдих в град Пловдив.
Целта на проекта може да се разгърне в следните специфични цели:
(1) Подобряване на екологичните характеристики на градската среда;
(2) Усъвършенстване на транспортната инфраструктура, свързаността и достъпността;
(3) Осигуряване на повече възможности за спорт и отдих за различни възрастови и социални групи;
(4) Увеличаване на сигурността в открити публични пространства;
(5) Подобряване на условията за обитаване и отдих в територии с концентрация на ромско население;
(6) Осигуряване на достъпна архитектурна среда за лица с физически увреждания;
(7) Намаляване на разходите за енергия на публичното осветление;
(8) Подобряване достъпността и околната среда на емблематични градски пространства.
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 30 юни 2023 г.

15,964 total views, 8 views today