График приемни

ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ

по проект „Мерки  за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община  Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото  отопление“. Експертите еколози от районните администрации продължават провеждането на разяснителната кампания на Община Пловдив по проекта. Те предоставят на гражданите информация как да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплителните си уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ.

График на приемните по райони и в Община Пловдив

3,706 total views, no views today