Списък с кандидати

• Списък с одобрени кандидати на база декларирани данни

Уважаеми дами и господа,

Вие сте одобрени за участие в програмата за подмяна на отоплителните уреди. Очаквайте покана за подписване на договор.

Район Западен

Район Източен

Район Северен

Район Тракия

Район Централен

Район Южен

• Списък с кандидати с непълни данни

Уважаеми дами и господа,

Вие сте класирани за участие в програмата за подмяна на отоплителните уреди, но на този етап не попадате в окончателният списък. Необходимо е да ни предоставите актуален телефонен номер и mail, на който да се свърже с Вас енергиен консултант.  Молим Ви да ни ги предоставите на следния имейл [email protected]. Ако имате допълнително въпроси, обадете се на телефон 032/656 835 или 032/656 878

Община Пловдив

• Списък с кандидати, които не отговарят на критериите на програмата

Уважаеми дами и господа,

На този етап програмата изисква кандидатите да са собственици на жилищата, в които ще се подменят уредите. В случай че това условие не е изпълнено, то вие не попадате в списъка с одобрените кандидати. Община Пловдив настоява пред МОСВ и УО на ОПОС да разшири кръга на потенциалните потребители в следващия етап на реализация в периода – 2022 -2027 г. Надяваме се, че нашите препоръки ще бъдат взети предвид и в следващия програмен период ще ви поканим да кандидатствате отново.

Община Пловдив

13,354 total views, no views today