Начало Промяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. Вносител: Георги Величков общински съветник

Промяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. Вносител: Георги Величков общински съветник

Дата на публикуване: 17.05.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

186 total views, 4 views today