Начало Актуално Стартира проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В 2 ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЛОВДИВ” по Оперативна програма „Региони в растеж“

Стартира проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В 2 ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЛОВДИВ” по Оперативна програма „Региони в растеж“

ДГ Каменица (3) ДГ Каменица (4)

29.10.2021

На 29.10.2021 г. /петък/ в зала на ДК „Борис Христов“ се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив” по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Бенефициент по проекта е Община Пловдив.

Общата сума на проекта е  8 660 036.21 лв., от които

-          Европейско финансиране:       7 361 030.78 лв.

-          Национално финансиране:      1 299 005.43 лв.

Основната цел на проекта е подобряване на инфраструктурата за предоставяне качествено предучилищно образование в град Пловдив.

На пресконференцията присъстваха г-н Пламен Райчев – зам.-кмет „Строителство и инвестиции“ и г-н Тошо Пашов – зам.-кмет Район „Централен“. Г-н Пламен Райчев отбеляза, че проектът има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по- качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Целевите групи на проекта включват деца до тригодишна възраст (деца ненавършили 3 годишна възраст към месец септември могат да постъпят в ДГ при условие, че навършват годините до края на календарната година); деца в предучилищна възраст; деца с физически увреждания; персонал на обновените обекти.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Управление на проекта

Дейност 2 – Извършване на СМР в ДГ Каменица и ДГ Зорница

Дейност 3 – Изпълнение на авторски надзор

Дейност 4 – Изпълнение на строителен надзор

Дейност 5 – Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане на всички обекти

Дейност  6  -  Одит на изпълнение на проекта

Дейност 7 – Изпълнение на мерки за визуализация и публичност

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

(1) Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 градински групи на ДГ „Зорница“.

- Изграждане на помещения за 5 градински групи – 125 деца от 3 до 6 г. (занималня и спалня, гардеробно помещение, санитарен възел и офис-разливна)

- Изграждане на физкултурно-музикален салон, салон за прожекции, кабинет по рисуване и фонотека и перално помещение

- Изграждане на 5 детски площадки

- Ремонт на съществуващ кухненски блок и доставка на професионално кухненско оборудване

(2) Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“.

- Изграждане на помещения за 6 групи (занималня и спалня, гардеробно помещение, санитарен възел и офис-разливна)

- Изграждане на физкултурно-музикален салон, кухненски блок и перално помещение

- Изграждане на 6 детски площадки

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 18.06.2023 г.

1,245 total views, no views today