Начало Актуално Проект на Стратегия за развитие на образованието в Община Пловдив в периода 2017-2022 г.

Проект на Стратегия за развитие на образованието в Община Пловдив в периода 2017-2022 г.

Коментарите на граждани относно горепосочения документ ще очакваме на имейл: education@plovdiv.bg


9,344 total views, 5 views today