Начало Европейски избори 2014 Съобщение във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Съобщение във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 04.05.2014 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна урна, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща [email protected], като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 09.05.2014 г.  съгласно чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Всеки избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс в срок до 11.05.2014 г.

4. Всеки избирател в срок до 17.05.2014 г. може да подаде заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгласно чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс.

5. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени на място в районните администрации на община Пловдив, както и на безплатен телефонен номер 0800 15 125.

5,661 total views, no views today