Начало Актуално С инициативи в Пловдив отбелязват Международния ден за борба с трафика на хора

С инициативи в Пловдив отбелязват Международния ден за борба с трафика на хора

Местната комисия за борба с трафика на хора, както и доброволци от Български Червен кръст – Пловдив ще вземат участие в Международната кампания „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), която се провежда във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора – 30-ти юли.

В тази връзка в Пловдив в четвъртък от 10.00 часа ще се проведе кръгла маса на тема „30 ЮЛИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА. РЕАЛНИ ПАРАМЕТРИ, РИСКОВЕ И РЕЗУЛТАТИ“. На форума ще присъства секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова и представители на много институции, които активно работят по проблема. Пресконференцията е с начален час 12.00 часа на 30.07.2015 г. в заседателната зала на Община Пловдив.

Паралелно с организираната кръгла маса, в Цар Симеоновата градина ще бъде изграден информационен център. Доброволците ще проведат кратка анкета със случайни минувачи с цел да се провери до каква степен обществеността е информирана относно явлението трафик на хора.  Също така ще се разпространяват брошури, ще се предоставя информация по проблема с трафика на хора, ще разясняват методите за въвличане и ще се апелира към подкрепа за жертвите на трафика на хора. Всеки, който желае да покаже своята съпричастност ще бъде фотографиран със знака на кампанията „Синьо сърце“ – сключени ръце под формата на сърце. Нека на този ден да изразим своята солидарност към жертвите на трафик на хора, като им върнем най – ценното, което трафикантите са ограбили от тях -  надеждата.

Главата цел на организираната кръгла маса е да се увеличи осведомеността на обществото за проблемите на трафика на хора, да се привлекат необходимите структури и да се засили сътрудничеството между тях. Надяваме се, че дискусията ще се окаже полезна за по-успешната борба с трафика на хора, както в частност на регионално ниво, така и на национално.

През 2013 г. на 46-та среща на Общото събрание на Комитета по социални, хуманитарни и културни въпроси към ООН обяви 30 юли за Международен ден за борба с трафика на хора. Чрез приетата резолюция се заявява, че този ден е необходим, за да се „повиши информираността, относно ситуацията с жертвите на трафик и за да се насърчават и защитават техните права“. Международният ден за борба с трафика на хора е своеобразен призив за действие, с цел да се сложи край на тази престъпна дейност и да се даде надежда на жертвите, които често живеят непризнато сред нас. Причините за това се крият в крайната бедност, утвърденото неравенство и липсата на образование, от които трафикантите се възползват.

Жертвите на трафик, които имат късмета да бъдат освободени се нуждаят от помощ, за да възстановят правата си и да се реинтегрират в обществото.

По данни на ООН близо 20 % от жертвите на трафик на хора в Европа и Централна Азия са деца. От всички случаи на трафик 80% засягат сексуалната експлоатация. Международната организация на труда изчислява жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация на 2,4 милиона души в целия свят.

За повишаване чувствителността и съпричастността към жертвите на трафик на хора, Службата за борба с наркотиците и престъпността към ООН (UNODC), провежда в световен мащаб инициативата: кaмпания „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”).

Кампанията стартира през 2014 г. , за да повиши информираността относно трафика на хора, както и да предостави възможността на всеки един да покаже солидарността си към жертвите на това престъпление.

ПРОГРАМА

НА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

„30 ЮЛИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА. РЕАЛНИ ПАРАМЕТРИ, РИСКОВЕ И РЕЗУЛТАТИ“

30. 07. 2015 г.

 гр. Пловдив – 4000, пл. „Ст. Стамболов“ №1

                              Заседателна зала, Община Пловдив

30 юли 2015 г.:

10:00-10:15                Регистрация на участниците

10:15-10:30                Встъпителни думи

Инж. Александър Държиков – Зам.-Кмет „Обществен ред и транспорт“ и Председател на Местната комисия за борба с трафика на хора-Пловдив;

Г-жа Камелия Димитрова – Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.

10:30-10:50    „30 юли – Международен ден за борба с трафика на хора. Реални параметри, рискове и резултати“

Г-жа Камелия Димитрова – Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора; „Предизвикателства в противодействието на трафика на хора на международно, национално и местно равнище. Препоръки за изпълнение на националната политика.“

Г-жа Анита Димитрова – Главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора; „Реални рискове и резултати. Усилията на НКБТХ в подкрепа на жертвите на трафик.“

10:50-11:05                Дискусия

11:05-11:15                Пауза

 11:15-11:45  

Г-жа Нели Милкова – Ръководител проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“;  „Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“- неформални обучения за защита на човешките права. Специализирана работа с младежи от високорискови групи.“

Г-жа Таня Георгиева – Директор на ОС на Български Червен кръст-Пловдив; „Превенция трафика на хора и участие на доброволци. Практика на Червения кръст.“

Г-жа Таня Иванова – Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора-Пловдив; „Постигнати резултати и предизвикателства пред Местната комисия за борба с трафика на хора-Пловдив“

11:45-12:00               Дискусия

12:00                           Пресконференция за представителите на медиите

 Паралелно с провеждането на кръглата маса от 11:00 часа ще бъде изграден в Цар Симеоновата градина съвместно с Български Червен кръст-Пловдив информационен център. В него ще бъдат поставени различни информационни материали, свързани с темата „трафик на хора“. Същевременно доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора и Български Червен кръст-Пловдив ще проведат кратка анкета с част от минувачите.

В 12:30 часа  ще бъдат обобщени резултатите от анкетата, целящи да покажат информираността на обществеността по темата „трафик на хора“

7,234 total views, no views today