Начало Туристи Старинен Пловдив

Старинен Пловдив

Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Заедно с Фаюм (Египет) и Сидон (Ливан), Пловдив е пети най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон.

Претърпял множество промени, и до днес градът продължава да се развива и съхранява своята уникална атмосфера и обаяние.

Тракийското име на днешния Пловдив е Евмолпия. Укрепеният тракийски град възниква на Небет тепе през желязната епоха и се утвърждава като център на културните и политически процеси в Тракия. Там са открити основи на сгради, царски дворец и култов център. През ІV в. пр. Хр. Филип II го включва в Македонската империя и му дава едно от неговите най-популярни имена – Филипопол. След включването на тракийските земи в пределите на Римската империя градът е посочен за административен център на обявената през 46 г. от н. е. римска провинция Тракия. Заради уникалното му и красиво разположение върху трите хълма римляните го нарекли Тримонциум. Римската епоха (ІІ-ІV в.) е своеобразен златен век в развитието на античния град. Археологическите проучвания разкриват останки от някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически храмове, терми, акведукти, аристократични домове. Тук се издигат крепостни съоръжения от всички епохи на античността:

Крепостен комплекс на Небет тепе.

Най-старото поселение е датирано от VI хилядолетие пр.н.е. Първоначално селището възниква в естествено укрепеното и защитено място на северния хълм. Постепенно разширявайки се към останалите хълмове, дало началото на най-значимия тракийски град в България. По това време тези земи са били обитавани от тракийското племе беси.

Античен стадион (ІІ век)

На площадното пространство са открити внушителни останки от античния стадион на Филипопол/Тримонциум. Размерите на това величествено спортно съоръжение са: дължина 1000 римски стъпки (250 метра), ширина 250 римски стъпки (74 метра). Античният стадион събирал около 30 хиляди зрители и бил едно от най-значителните архитектурни съоръжения в древния Филипопол/Тримонциум

Форум на античния Филипопол/Тримонциум (ІІ век) – археологическите проучвания
показват, че това е най-големият ансамбъл от този тип, разкрит в Древна Тракия. Той се състои от площадно пространство приблизително 100 на 112 метра.

Античен театър – построен през 90-те години на I в. сл. Христа. Тогава градоначалник на Филипопол е бил Тит Флавий Котис.
Един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на древния град.

На територията на АИР е запазена и архитектура от края на ХVІІІ и ХІХ век, когато богати търговски фамилии, търгуващи в Европа и Ориента, притежаващи кантори във Виена, Истанбул, Одеса и др., получават възможността да демонстрират своето богатство и икономически възможности чрез големите си разкошни къщи.

Днес античните, средновековните и възрожденски паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на историческото Трихълмие.

През 1956 год. Стария Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.

Общински Институт „ Старинен Пловдив” е културна институция, с предмет на дейност административно управление и координация на всички дейности по опазване и използване на недвижимите паметници на културата в АИР Старинен Пловдив и върху територията на цялата община.

източник:  http://www.oldplovdiv.com

82,156 total views, no views today