Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Общинска собственост

Административни услуги към Общинска собственост

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документи, доказващи пряко отношение към имота;
Удостоверение за наследници (при необходимост);
Заверено пълномощно (при необходимост);

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление от собственик 04-01-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 30 лв.
до 7 работни дни; 45 лв.
до 1 работен ден; 60 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен” 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 467, 032/ 656 462

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документи, доказващи пряко отношение към имота;
Удостоверение за наследници (при необходимост);
Заверено пълномощно (при необходимост);

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление от собственик 04-01-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 20 лв.
до 7 работни дни; 30 лв.
до 1 работен ден; 40 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен” 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 467, 032/ 656 462


ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Съдебна регистрация;
Удостоверение за актуално състояние;
Заверено пълномощно (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-02-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец

ТАКСА
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, етаж Х, стая 7
032/ 656 414, 032/ 656 415


ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ, удостоверяващ обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна издръжка;
Удостоверение за актуално състояние;
Заверено пълномощно (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-02-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на Общински съвет – гр. Пловдив

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, етаж Х, стая 7
032/ 656 414, 032/ 656 415


ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Съдебна регистрация;
Удостоверение за актуално състояние;
Заверено пълномощно (при необходимост);
Справка за извършената дейност

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-02-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на Общински съвет – гр. Пловдив

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, етаж Х, стая 7
032/ 656 414, 032/ 656 415


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Представените от районните комисии проекти

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Получават се от районните администрации

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Списъкът се обявява до 20.02 на текущата година

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от препис на протокол за определена група жилищна нужда. Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от настанителна заповед Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до районния кмет по местонахождение на общинското жилище
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от настанителна заповед Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до районния кмет по местонахождение на общинското жилище
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466 или в районната администрация по местоживеене


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от настанителна заповед Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до районния кмет по местонахождение на общинското жилище
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466 или в районната администрация по местоживеене


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от настанителна заповед Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея.
Удостоверение от комисията по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ – при наличие на жилищно-спестовен влог.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 27 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив или до районния кмет
Приложение 2

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от препис на протокол на комисията към района по местоживеене.
Декларация по чл. 27 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 2

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Становище от комисията по чл. 30, ал. 1 от НУРУЖННОЖП до комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП.
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 27 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 2

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 35 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
Препоръка от прекия ръководител

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив или до районния кмет по месторабота
Приложение 3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466 или в районната администрация по месторабота


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 35 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
Препоръка от прекия ръководител

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив или до районния кмет по месторабота
Приложение 3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от настанителна заповед

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от документ за собственост;
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП;
Документи за платени задължения за данъци и електроенергия

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив или до кмета на район „Северен“
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

ТАКСА
5 лв. при получаване на настанителна заповед

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466 или в районната администрация по местоживеене


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Копие от документ за собственост.
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП.
Документи за платени задължения за данъци и електроенергия

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
04-03-Y
Заявление до кмета на община Пловдив
Приложение 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно АПК.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл. „Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 416, 032/ 656 417, 032/ 656 466 или в районната администрация по местоживеене

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документи, доказващи собствеността
2. Актуална скица на претендирания имот, издаден от СГКК, и ситуационен план с нанесена регулация, издаден от съответния район;
Забележка: За обекти в сгради – схеми от СГКК.
3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
4. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление 04-04-01
Заявление от собственик (наследник, пълномощник)
Образец №1 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 10 лв.
до 7 работни дни; 15 лв.
до 1 работен ден; 20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.

пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Копие от документ за собственост;
Скица от СГКК; ситуац.план;
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Нотариално заверено пълномощно;
Удостоверение за актуалност на фирмата (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление 04-04-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 15 лв.
до 7 работни дни; 25 лв.
до 1 работен ден; 30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.

пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, доказващи правен интерес;
2. Удостоверение за наследници (при необходимост);
3. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА
до 14 работни дни; 5 лв.
до 1 работен ден; 10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. копие от документ за собственост – (нотариален акт №/дата; договор за покупко-продажба; документ, с който е възстановена собствеността – заповед №/дата на Кмета на Община Пловдив, на Областен управител, съдебно решение или решение на Поземлена комисия и др.);
2. Скица издадена от СГКК. (валидността на която не е изтекла);
3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
4. Копие от пълномощно;
5. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление 04-04-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 10 лв.
до 7 работни дни; 15 лв.
до 1 работен ден; 20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.

пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/656-459

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, доказващи собствеността (нотариален акт, договори за покупко-продажба, делба, замяна и др. или документ, с който е възстановена
собствеността–заповед на Кмета на Община Пловдив, заповед на Областен управител, съдебно решение или решение на Поземлена комисия и др.);
2. Актуална скица на претендирания имот, издадена от СГКК, и ситуационен план с нанесена регулация, издаден от съответния район; Забележка: За обекти в сгради – схеми от СГКК.
3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
4. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-05
Образец №2 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни, съгласно чл.57, ал.2 от АПК, във връзка с чл.21, ал.2 от същия

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, доказващи правен интерес;
2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост);
3. Удостоверение за наследници (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-06
Образец №5 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА за страница
до 14 работни дни; 4 лв.
до 7 работни дни; 6 лв.
до 1 работен ден; 8 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

ДИРЕКЦИЯ
„Общинска собственост”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Писмо от Банка ДСК до Община Пловдив, че задължението е изплатено;
2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).
3. Копие от договора за покупко-продажба на жилището (за улеснение)

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

04-04-07Заявление от собственик (наследник, пълномощник)
Образец №4 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 30 лв.
до 7 работни дни; 45 лв.
до 1 работен ден; 60 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.

пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Заверена молба-декларация или удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” или удостоверение за декларирани данни;
Скица на претендирания имот, издадена от СГКК, и ситуационен план с нанесена регулация, издаден от съответния район; (за обекти в сгради – схеми от СГКК);
Удостоверение за наследници (при необходимост);
Заверено пълномощно (при необходимост);
Удостоверение за актуално състояние на фирмата (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-08 от собственик за заверка на молбата -декларация
Образец №3 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА на обект
до 14 работни дни; 10 лв.
до 7 работни дни; 15 лв.
до 1 работен ден; 20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459


ДИРЕКЦИЯ
„Общинска собственост”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, доказващи пряко отношение към имота;
2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-Y
Образец №5 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА за страница
до 14 работни дни; 4 лв.
до 7 работни дни; 6 лв.
до 1 работен ден; 8 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, доказващи пряко отношение към имота;
2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 04-04-Y
Образец №5 в Информационния център на пл. Централен 1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА за страница
до 14 работни дни; 4 лв.
до 7 работни дни; 6 лв.
до 1 работен ден; 8 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459, 032/ 656 467


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Скица на претендирания имот, издадена от СГКК, и ситуационен план с нанесена регулация, издаден от съответния район; (за обекти в сгради – схеми от СГКК);
Удостоверение за наследници (при необходимост);
Заверено пълномощно (при необходимост);
Документи, доказващи собственост;
Документи, доказващи пряко отношение към имота (при необходимост);

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление от собственик 04-04-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА
до 14 работни дни; 5 лв.
до 1 работен ден; 10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459


ОТДЕЛ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документи, доказващи правен интерес (отношение към имота)

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление от собственик 04-04-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.“Централен“ 1, партер – ОИЦУГ
032/ 656 459

770 total views, 6 views today