Начало Услуги Административни услуги Административни услуги, предоставяни от дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Административни услуги, предоставяни от дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Разрешение за строеж /копие/
3. Документ за собственост /копие/
4. Копие на скица от Кадастрална карта на гр. Пловдив
5. Одобрени проекти: „Архитектура” и „Конструкции”
Заявител: Инвеститор строителен обект

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” №1, етаж І, стая №3

Срок за изпълнение:
3 дни от получаване на заявлението, окомплектовано с необходимите документи

Цена на услугата:
0,60 лв за 1 м³ земни маси или строителни отпадъци без ДДС.

236 total views, no views today