Начало Услуги Електронни услуги Портал за електронни административни услуги

Портал за електронни административни услуги

Електронни услуги в туризма

Предстоящи електронни услуги:

• Издаване на удостоверение за осигурителен Доход (УП2)
• Издаване на удостоверение за трудов и/ или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
• Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга” Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)”
• Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
• Издаване на удостоверение за правно ограничение
• Приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество. 

117,870 total views, no views today