График приемни

ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ

по проект „Мерки  за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община  Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото  отопление“. До 23 май 2021 г. експертите еколози от районните администрации ще се включат в разяснителната кампания на  Община Пловдив по проекта. Те ще предоставят на гражданите информация как да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплителните си уреди на твърдо битово  гориво с по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ. 

Приемни-снимка за сайтове

1,092 total views, 4 views today