Търгове

Дата на публикуване: 16.09.2022
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.„Велико Търново” № 7 *

* Тръжната процедура е прекратена със Заповед №22 ОА-2180/20.09.2022 на Кмета на община Пловдив

1,912 total views, no views today