Начало Обяви Избори за НС 02.10.2022г.

Избори за НС 02.10.2022г.

Списъци на заличените лица

Съобщение

Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г. на територията на община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район „Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район „Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 26.09.2022г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 17.09., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявление може да се подава до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща: grao@plovdiv.bg.
Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Общинска администрация Пловдив

На вниманието на избирателите

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 17.09.2022 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща grao@plovdiv.bg, (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 17.09.2022г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 17.09.2022 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател, в срок до 24.09.2022г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни – на 17 и 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Общинска администрация Пловдив

Машини за демонстрационно гласуване

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г. на Община Пловдив са предоставени 14 бр. машини за демонстрационно гласуване с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина за гласуване.

7 бр. машини са разположени в сгради на общинската и районни администрации както следва:

1. Район „Централен“ – фоайето на етаж 1- ви в сградата на районната администрация на ул. „Хр. Г. Данов“ № 39;

2. Район „Източен“ – фронт-офис в сградата на районната администрация на бул. „Шести септември“ 274;

3. Район „Западен“ – пред заседателната зала на етаж 1 в административна сграда на ул. „Вечерница“ №1А;

4. Район „Северен“ – в отдел ГРАО на ул. „Ален Мак“ № 4;

5. Район „Южен“ – в административна сграда на ул. „Македония“ №73А, партер;

6. Район Тракия – фоайето на етаж 1- ви в сградата на районната администрация на ул.“Освобождение“ №63.

7. В общинска администрация Пловдив – фоайето на етаж 1-ви в сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Машините са достъпни за граждани всеки работен ден, както и в съботните дни на 17 и 24.09.2022г. от 9.00 часа до 17.00 часа.

Другите 7 бр. машини са предоставени на РИК 16, които с представители на районната избирателна комисия ще бъдат поставени на оживени места в града, за да могат избирателите до изборния ден да се запознаят и да тестват машините за гласуване.

Общинска администрация Пловдив

Преместване на избирателни секции

Места за агитационни материали

Консултации за сформиране съставите на СИК

Симулатор за машинно гласуване

Избирателни списъци

Места за обявяване на избирателните списъци

Разполагане на преместваеми агитационни съоръжения

Образуване на избирателните секции

1,304 total views, no views today