Начало Обяви ИЗБОРИ/ПВР/НС/14.11.2021г. Архив – Избори за НС 11.07.2021

Архив – Избори за НС 11.07.2021

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Гласуване на хора с увреждания

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

Гласуване с машина

Образуване на подвижните секционни избирателни комисии

Образуване на избирателни секции в лечебни заведения и места за лишаване от свобода

Списъци на заличените лица

Покана за консултации за сформиране съставите на ПСИК

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 26.06.2021 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща grao@plovdiv.bg, (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 26.06.2021 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 26.06.2021 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател, в срок до 03.07.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

5. Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги както следва:

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (26.06.2021г.) от 8.30ч. до 17.30ч.

Общинска администрация Пловдив

Места за агитационни материали

Консултации за сформиране съставите на СИК

Избирателни списъци

Места за обявяване на избирателните списъци

Образуване на избирателните секции

7,324 total views, 4 views today