Home Administration Deputy mayors Deputy Mayor “Finances and business activities”

Deputy Mayor “Finances and business activities”

Велико Родопски

Величко Родопски

Адрес: гр. Пловдив 4000,
пл. Ст. Стамболов 1
Тел.: 032/656 709
Е-mail: [email protected]

Професионален опит:

Величко Родопски е заместник-кмет на Община Пловдив с ресори „Финанси и стопански дейности“. До назначаването си, повече от 12 години, той е помощник-ректор на Аграрния университет. Защитил е научна степен „Доктор на икономическите науки“. Има опит в управлението и контрола на финанси в Териториалната агенция на НАП-Пловдив.

Завършил е магистратура във Варненския икономически университет,  специалност „Счетводство и конктрол“. Семеен с две деца.

74,714 total views, no views today