Home Announcements Draft of legislative acts

Draft of legislative acts

Дата на публикуване: 03.12.2014 г.
ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2015-2017

Дата на публикуване: 03.12.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 03.12.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕТСКИ СПОРТНИ ШКОЛИ ИЗГРАДЕНИ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 03.12.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЖИЛФОНД”

Дата на публикуване: 19.11.2014 г.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Дата на публикуване: 19.11.2014 г.
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 11.11.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 07.11.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 07.11.2014 г.
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 Г.

Дата на публикуване: 29.10.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 29.10.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 29.10.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

186,066 total views, 66 views today

Страница 11 от 17« Първа...910111213...Последна »