Home Announcements Draft of legislative acts

Draft of legislative acts

Дата на публикуване: 08.10.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 24.09.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (НРПОТДОДЕГО)

Дата на публикуване:24.09.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване:27.08.2014 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ <<ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА>>

Дата на публикуване: 27.08.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 26.08.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ”, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №406/05.11.2009г.

Дата на публикуване: 25.08.2014 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (2014-2020) И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪЩАТА

Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (2014-2020) И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩАТА

Дата на публикуване: 17.06.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 10.06.2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 02. 06. 2014 г.
ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В ПЛОВДИВ (2014-2024 г.)

186,060 total views, 60 views today

Страница 12 от 17« Първа...1011121314...Последна »