Home Announcements Draft of legislative acts

Draft of legislative acts

Дата на публикуване: 29.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 25.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ”

Дата на публикуване: 22.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 02.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОКТ”

Дата на публикуване: 02.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО ОСНОВНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 407, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 17.12.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЛОВДИВ/

Дата на публикуване: 02.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СУБСИДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЗА ПОКРИВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС”

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЗООПАРК ПЛОВДИВ”

Дата на публикуване: 29.02.2016г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 11.02.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ПРОГРАМА \”ПЛОВДИВ ЗА МЛАДИТЕ\”

Дата на публикуване: 27.01.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

186,058 total views, 58 views today

Страница 5 от 17« Първа...34567...10...Последна »