Home Announcements Draft of legislative acts

Draft of legislative acts

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ, И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗВИТИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ

Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 15.05.2015 г.
ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЯНА В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА И ПРИЕМАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ /ОСНОВНИ И ЛЕТНИ/ НА ЛИНИИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ЧАСТ 1

Дата на публикуване: 15.05.2015 г.
ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЯНА В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА И ПРИЕМАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ /ОСНОВНИ И ЛЕТНИ/ НА ЛИНИИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ЧАСТ 2

Дата на публикуване: 05.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Дата на публикуване: 05.05.2015 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКА ОХРАНА”

Дата на публикуване: 16.04.2015 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

186,056 total views, 56 views today

Страница 8 от 17« Първа...678910...Последна »