Home Categories Budget and finances (Български) Делигирани бюджети (Български) Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2022 година, утвърдени със Заповед № 22ОА-631/31.03.2022 г. на кмета на община Пловдив

(Български) Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2022 година, утвърдени със Заповед № 22ОА-631/31.03.2022 г. на кмета на община Пловдив

Sorry, this entry is only available in Български.

118 total views, no views today