Начало Категории Бюджет и финанси Годишен доклад за дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, собственост на община Пловдив