Годишен финансов отчет за 2010 г.

1. ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
2. Наличности на бюджетни и извънбюджетни сметки в обслужващи банки на Община Пловдив за 2010г.;
3. Оборотна ведомост и Баланс на Община Пловдив-2010г.;
4. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 ГОДИНА ДО 31.12.2010 ГОДИНА;
5. Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на ДФ Земеделие за 2010;
6. Отчет за извънбюджетните сметки на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд за 2010;
7. Отчет за извънбюджетните сметки по Приложение 9 към §32 от ЗДБ на РБ на Община Пловдив за 2010г.;
8. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пловдив БO-3 за 2010г.;
9. СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2010 ГОДИНА;
10. Становище за заверка на ГФО за 2010 и одитен доклад № 0100000111 на Община Пловдив;
11. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

870 total views, no views today