Годишен финансов отчет за 2016 г.

Total_Cash_Report_2016

Баланс на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Одитен доклад №0400220716 за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на община Пловдив за 2016 г. и одитно становище за заверка без резерви

Справка за оповестяване на счетоводната политика на Община Пловдив за 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС – сметка 96 на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС администрирани от РА код 42 на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС адмисистрирани от НФ – КСФ на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на средства по други международни програми – сметка 97 на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства код 33 на Община Пловдив към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Пловдив  31.12.2016 г.

Разшифровка на трансферните операции и субсидии към 31.12.2016 г.

1,204 total views, no views today