Начало Категории Бюджет и финанси Делигирани бюджети Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2022 година, утвърдени със Заповед № 22ОА-631/31.03.2022 г. на кмета на община Пловдив

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2022 година, утвърдени със Заповед № 22ОА-631/31.03.2022 г. на кмета на община Пловдив

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет по училища и детски градини, и по компоненти на формулите за 2022 година, утвърдени със Заповед № 22 ОА 631 от 31.03.2022 година на кмета на община Пловдив

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в община Пловдив

Дата на публикуване:08.04.2022 г.

18 total views, no views today