Начало Категории Бюджет и финанси Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2023 година, утвърдени със Заповед № 23ОА-2155/31.08.2023 г. на кмета на община Пловдив

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 година в община Пловдив и Правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2023 година, утвърдени със Заповед № 23ОА-2155/31.08.2023 г. на кмета на община Пловдив

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет по училища и детски градини, и по компоненти на формулите за 2023 година, утвърдени със Заповед № 23 ОА- 2155 от 31.08.2023 година на кмета на община Пловдив

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 година в община Пловдив

Дата на публикуване: 08.09.2023 г.

454 total views, no views today