Обяви

Обявление по чл.129, ал.5-част от кв. 12 – нов по плана на СИЗ
Обявление по чл.129, ал.5 -част oт кв. 397 – нов по плана на Старинна градска част
Обявление по чл. 129, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ – ПИ 273.3
Обява по чл. 124б, ал. 2 -ПИ 382.512
Обява по чл. 124б, ал. 2- ПИ 327.13
Обява по чл. 124б, ал. 2-ПИ 218.14
Обява по чл. 124б, ал. 2- ПИ 537.133
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 5 Младежки хълм
Обявление по чл.129, ал.5 -част от кв. 15 по плана на Северна индустриална зона
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 491 – Трета градска част
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 222а – Втора градска част
Обявление по чл.124б – Хълм на младежта
Обявление по чл.129, ал.5 – кв.110 Македония
Обявление по чл.129, ал.5-част от кв. 1-нов по плана на кв. Македония
Обявление по чл.127, ал.1 от ЗУТ – Обществено обсъждане за част от кв.18, Христо Ботев – север
Обява по чл. 124б, ал. 2- част от кв. 4 по плана на ЮИПЗ
Обява по чл. 124б, ал. 2- част от кв.2 УПИ Х – УПП Труд
Обявление по чл.129, ал.5-част от кв. 45–нов по плана на кв. Прослав
Обява по чл. 124б, ал. 2-кв.127 по плана на Старинна градска част
Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ – кв. 79 и кв. 80 – допълнение
Обявление по чл.129, ал.1 от ЗУТ по плана на „Многофункционална зона Изток“
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ по плана на район „Южен“
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ по плана на Старинна градска част
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ-част от кв.17 по плана на ЮПЗ
Съобщаване зап. 24 ОА-825 УПИ LII 510.954, УПИ LIII 510.955
Съобщаване зап. 24 ОА-826 УПИ IV 539.795
Обява по чл. 124б, ал. 2-част от кв.4-нов по плана на кв.Македония
Съобщаване зап. 24 ОА-817 нов УПИ VI 510.1343 и УПИ VII 510.1344
Обява по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ -кв.82, Х.Смирненски IV
Обявление по чл.129, ал.1 – уличен водопровод местност Терзиите
Обява по чл. 124б, ал. 2, кв. 30, Христо Ботев – Север
Обявление по чл.129, ал.5- кв.61-нов, Хр. Смирненски
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 1, кв. „Университетски“
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 63, Христо Смирненски
Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 330, Трета гр.част
Обявление по чл.129, ал.5- кв.449, Първа градска част
Обявление по чл.129, ал.5 -част от кв. 3 по плана на Христо Смирненски
Обява-по чл.124б- кв. 9 по плана на ЮИЗ – IV част, кв. 57 по плана на СМФ-ЮГ
Обявление по чл.129, ал.5 -част от кв.12 по плана на комплекс Паисий Хилендарски
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ – поправка в Заповед № 23ОА-1809 от 25.07.2023г
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ- кв.1А, ЖК Тракия- II част
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ- кв. 4-нов кв.31-стар по плана на Първа и Втора Каменица и кв. Чайка
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ-част от кв. 45 – нов по плана на кв. Прослав
Обява-по чл.124б – кв. 21, кв. Прослав
Обявление заповед по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – допълване
Обявление заповед по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- кв.16-нов по плана на кв.Освобождение и Гео Милев
Обявление заповед по чл.124б, ал.2 от ЗУТ 24ОА-481
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ- кв.4 жк Отдих и култура
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-изработване на план-схема за линеен обект – Периферен колектор I-A
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – Заповед по чл. 150 от ЗУТ
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- 56784.16.632
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- 56784.537.6
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- 56784.383.150
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- 56784.537.67
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ- 56784.382.373
Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ-част от кв. 2 по плана на Източна индустриална зона ІV част
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв.45 нов по плана на кв. Прослав
Обявление по чл. 128, ал.1 от ЗУТ-допуснато изработване на ПУП и План-схеми в обхват-част от кв.79 и кв.80 по плана на Христо Смирненски IV
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – кв.20 по плана на кв.Христо Ботев-север
Обявление по чл. 128, ал.1 от ЗУТ-уличен водопровод и канализация по път с ИД 56784.382.184 до УПИ III-382.7
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – част от кв.9 по плана ЮИПЗ
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ – кв.585 – нов по плана на Пета градска част
Обявление по чл. 128, ал.1 от ЗУТ-част от кв. 27 и кв. 31 нов по плана на Смесена многофункционална зона ЮГ
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв.9-нов по плана на кв. Освобождение-Гео Милев
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв.10 по плана на СИЗ IV
Обявление по чл. 129, ал.5 от ЗУТ-част от кв. 362 – нов, 266 – стар по плана на кв.Триъгълника
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв. 526 по плана на Първа градска част -юг
Обявление по чл. 129, ал. 5 от ЗУТ-част от кв. 3 по плана на ЖК Южен
Обявление по чл. 129, ал. 5 от ЗУТ-част от кв. 649 по плана Пета градска част
Поправка  на очевидна фактическа грешка на Заповед № 21 ОА-32/11.01.2021 г.
Обява чл. 129, ал. 1-част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв.Модър
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.242.9
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.218.24
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.378.129
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.537.304
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.243.20
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-за ПИ с ИД 56784.251.98
Поправка  на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед № 22 ОА-1768/04.08.2022г
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв. 5 нов по плана на кв.Филипово
Обявление по чл.127, ал.1-Обществено обсъждане за кв.4 по плана на ЖК Отдих и Култура 
Обява по чл. 124б, ал. 2 – кв. 4-нов СМФ-ЮГ, кв. 7 -стар ЮИЗ
Обявление по чл. 129, ал. 5-част от кв.11–нов по плана на кв. Христо Смирненски III
Обявление по чл. 129, ал. 5 – поправка на ЯФГ
Обявление по чл. 129, ал. 5- кв. 12 Христо.Смирненски 3
Обявление по чл.129, ал.5-част от кв.5 – нов по плана на МФЗ Изток
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв.397-нов по плана на Старинна градска част
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-кв.23 нов Въстанически -север
Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ-кв.24 нов – Гладно поле 
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ-част от кв.1Б-нов по плана на кв.Тракия II
Обявление по чл. 129, ал.5- кв.17 и кв.18 по плана на ПУ Паисий Хилендарски
Обява чл. 129, ал. 5 кв. 25 Филипово
Обява чл. 124б, ал. 2-част кв. 16а – нов по плана на кв. Коматево
Обявление по чл. 129, ал.5-поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед № 23 ОА-2355
Обявление по чл. 129, ал.5-на част от кв. 31 нов,16 стар по плана на кв. Христо Смирненски
Обява по чл. 124, алб, ал. 2 от ЗУТ
Обявление по чл. 129, ал.5 -част от кв. 2 по плана на ИИЗ – III част
Обявление по чл. 129, ал.5 -част от кв. 63 по плана на кв. Прослав
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ -част от кв.45 по плана на кв.Прослав
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв. 18 по плана на кв. Многофункционална зона Изток
Допусната поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед № 23ОА-1820 от 25.07.2023 г.
Обявление по чл. 129, ал.5 – част от кв. 16 по плана на СИЗ
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ- кв. 10, СИЗ – III част
Обява по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ – изменение на ПУП за част от кв. 9 и от кв. 5
ОБЯВА ПО ЧЛ. 129, АЛ. 5 ОТ ЗУТ
ОБЯВА ПО ЧЛ. 124 Б АЛ. 2 ОТ ЗУТ, 552VГР
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от кв. 20
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от кв. 14
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от км. 68
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от кв. 12
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от кв. 1
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – застрояване на УПИ VІ-510.1063
Обявление чл.129,ал.5 от ЗУТ – измение на ПУП на част от кв. 12а
Обявление чл.124б,ал.2 от ЗУТ-част от кв.37 нов по плана на кв. Македония
Обявление по чл.129, ал.5-част oт кв.9 – нов по плана на кв. Гладно полe
Обявление по чл. 129, ал.5-част от кв.12-нов по плана на Жилищен парк Марица–север
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-238.18
Обявление одобряване по чл. 129, ал.5-кв. 3 и кв. 4 СИЗ
Обявление одобряване по чл. 129, ал.5-кв. 379 нов, 378 стра Трета градска част
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-375.12
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-386.3
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-382.732
Обявление чл.124б,ал.2 от ЗУТ-част от кв.7,кв.9,кв.20,кв.22 и кв.23 по плана на кв. ПУ Паисий Хилендарски
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-386.117
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-381.159
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-334.9
Обявление одобряване по чл. 129, ал. 5-част от кв. 4 по плана на СМФ-ЮГ
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-кв.21 по плана на кв.Остромила и Беломорски
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-кв.61 нов, 50 стар Хр. Смирненски
Обявление по чл. 129, ал. 5- кв.15 Югоизточна промишлена зона
Обявление по чл. 129, ал. 5- кв.89 Тракия
Обявление одобряване по чл. 129, ал. 5- кв. 3 Хр.См
Обявление одобряване по чл. 129, ал. 5- кв. 3 Хр.См III
Обявление по чл. 129, ал. 5- кв. 20, Коматево
Обявление по чл. 129, ал. 5-кв 3 ЮИПЗ УПИ VII-539.499
Обявление чл.124б, ал.2 от ЗУТ-част от кв.1-нов по плана на кв. Христо Ботев -Север
Обявление на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 244, взето с Протокол № 14 от 02.08.2023 г. на Общински съвет-Пловдив, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-540.593, обществено обслужване, кв. 55 по плана на ж. р. „Тракия”, гр. Пловдив
Обявление на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 261, взето с протокол № 15 от 07.09.2023 г. на Общински съвет Пловдив е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за част кв. 585 нов, 584, 585 стари по плана на „Пета градска част “,
Обявление чл. 129, ал. 5,кв. 522 Първа гр. част
Обявление чл. 129, ал. 5, кв.443а Пър. гр.ч.
Обявление чл. 129, ал. 5, кв.358 -нов Триъгълник
Обявление чл. 129, ал. 5, кв.56 – Коматево

44 total views, no views today