Архив

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

АРХИВ КОМПОНЕНТ 1

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“
Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2494/24.10.2018г., за оценка,класиране и одобряване за включване в календара на културните събития на община Пловдив за 2019г. на проекти по Компонент1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на кутурата.
Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“.
Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание
Резултати От дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание

АРХИВ КОМПОНЕНТ 4

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО КОМПОНЕНТ 4 „КНИГИ НА ПЛОВДИВСКИ АВТОРИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ съгласно чл. 11, ал.7 от Наредбата

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

Проведе се информационен ден по наредбата за финансиране за Културния календар на Община Пловдив

Програма’ 2016 за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания

Есенен салон на изкуствата Пловдив, 2017

Есенен салон на изкуствата Пловдив, 2017

Есенен салон на изкуствата Пловдив, 2017

2,504 total views, no views today