Начало Категории Култура Обяви, покани и съобщения

Обяви, покани и съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 22ОА-2035/01.09.2022г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1718/02.08.2022Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОA-1609/18.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1609/18.07.2022 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО  КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 21ОА-2565/16.09.2021г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ –М. НОЕМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА – 2363/01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА -2363 /01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21ОА-1991/22.07.2021Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21 ОА -1920/16.07.2021 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.

НОВО! ПОКАНА за участие в Резидентна програма за артисти (пилотно издание), част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА1898/24.09.2020Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ОА1989/05.10.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.1, Т.1 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.6, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕЗУЛАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20ОА-1361/20.07.2020Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.
Х-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- ПРОМЕНИ ЗА СРОКОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

„Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.

АРХИВ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО

ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО

ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

330 total views, no views today