Начало Категории Култура Обяви, покани и съобщения

Обяви, покани и съобщения

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21 ОА -1920/16.07.2021 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.

НОВО! ПОКАНА за участие в Резидентна програма за артисти (пилотно издание), част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА1898/24.09.2020Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ОА1989/05.10.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.1, Т.1 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.6, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕЗУЛАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20ОА-1361/20.07.2020Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.
Х-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- ПРОМЕНИ ЗА СРОКОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

„Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.

АРХИВ

18,308 total views, 10 views today